Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 Czerwca 2021

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zebranych na naszej stronie internetowej pod adresem: ubezpieczenia.kolegial.pl (dalej: Strona). Znajdą tu Państwo również informacje o prawach, które Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) przyznaje osobom, których dane dotyczą.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych i jak mogą się Państwo z nami skontaktować? 

Właścicielem Strony i administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Rybka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego KOLEGIAL, z siedzibą przy ul. Czajcza 2a/12, 61-546 Poznań.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych albo innych kwestii związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt poprzez wiadomość email na adres: poznan.office@kolegial.pl

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych albo innych kwestii związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt poprzez wiadomość email na adres: poznan.office@kolegial.pl

2. Jakie dane osobowe możemy gromadzić za pośrednictwem Strony? 

Niektóre funkcje oferowane na naszej Stronie wiążą się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy również pliki cookies i inne technologie, które pozwalają nam gromadzić statystyki i wdrażać ulepszenia. 

Szczegółowe informacje na temat wymienionych wyżej elementów Strony znajdują się w następujących (2-3) punktach Polityki prywatności. 

3. Jakie prawa przysługują Państwu jako podmiotom danych? 

Jako osoba, której dane dotyczą – zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych – posiadają Państwo pewne uprawnienia. Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo do: 

  • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii 
  • sprostowania danych osobowych 
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  • usunięcia danych osobowych 
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  • przenoszenia danych 
  • złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) 

Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy napisać wiadomość e-mail na adres: poznan.office@kolegial.pl Możemy również pomóc Państwu w złożeniu skargi do organu nadzoru.  

4. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Państwa dane?

4.1. Bezpłatna konsultacja telefoniczna

W ramach Strony udostępniliśmy kalendarz, który umożliwia Państwu umówienie się na konsultację telefoniczną. Dane osobowe pozostawione w dedykowanym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i przeprowadzenia konsultacji telefonicznej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jeśli w trakcie rozmowy nie zdecydują się Państwo na współpracę, Państwa dane zostaną usunięte po niezwłocznie po przeprowadzeniu konsultacji; a w przypadku podjęcia współpracy z kancelarią pozyskane dane usunięte zostaną w terminie 3 lat od zakończenia realizacji umowy z kancelarią i rozliczenia.

4.2. Bezpłatna konsultacja umowy

Mogą Państwo także przesłać nam swoją umowę, poprzez dedykowany formularz. Dane osobowe zawarte w formularzu i przesłanej umowie będziemy przetwarzać w celu przedstawienia informacji odnośnie do środków prawnych jakie mogą zostać podjęte w związku z jej zawarciem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku braku nawiązania współpracy, dane zostaną usunięte w terminie roku od otrzymania dokumentu, a w przypadku podjęcia współpracy z kancelarią – w terminie 3 lat od zakończenia realizacji umowy z kancelarią i rozliczenia.

4.3. Newsletter  

W ramach dedykowanego formularza, a także po zaznaczeniu odpowiedniej opcji umieszczonej pod formularzami kontaktowymi, mają Państwo możliwość zapisania się do newslettera administratora. Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, Administrator będzie przesyłał na podany adres e-mail informacje handlowe dotyczące spraw ubezpieczeniowych, a także działalności Administratora. Państwa dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie poprzez dedykowany link umieszczony w stopce wysyłanych wiadomości.

4.4. Chat

Na Stronie udostępniona została funkcjonalność czatu, w przypadku udostępnienia danych osobowych przez to narzędzie, będą one przetwarzane w celu wynikającym z treści prowadzonej konwersacji, w prawnie uzasadnionym interesie administratora. Dane pozyskane w ten sposób, nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Jeśli w trakcie rozmowy nie zdecydują się Państwo na współpracę, Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu konwersacji.

4.5. Formularz kontaktowy 

W przypadku kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy Państwa dane będą przetwarzane,  w celu wynikającym z kontekstu pozostawionej wiadomości, w szczególności w celu przedstawienia oferty, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy kontaktu. Jeśli poprosili Państwo o przesłanie oferty Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzali w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Państwa dane będą przetwarzne przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;  a w przypadku podjęcia współpracy z kancelarią pozyskane dane usunięte zostaną w terminie 3 lat od zakończenia realizacji umowy z kancelarią i rozliczenia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Administrator jak każdy przedsiębiorca dla sprawnego funkcjonowania korzysta z usług podwykonawców, z których część może mieć dostęp do Państwa danych osobowych. Z każdym z takich podmiotów mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania. Są to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi administracyjnej, księgowej, informatycznej i usług serwerowych, usług utrzymania i obsługi systemów informatycznych oraz baz danych.  

 W związku z korzystaniem przez Kolegial z określonych systemów informatycznych może dojść do przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.  Podmioty, z którymi Kolegial współpracuje, spełniają wymogi bezpieczeństwa nałożone przez odpowiednie przepisy dot. ochrony danych osobowych. Przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Wgląd do owych klauzul Kolegial udostępnia w swojej siedzibie.  

6. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Rozpoczniemy ich przetwarzanie tylko na Państwa żądanie, jeśli zdecydują się Państwo na pozostawienie swoich danych na naszej Stronie.

7. W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne podobne technologie 

Gromadzimy dane o użytkownikach naszej Strony w logach, witrynach systemowych za pośrednictwem tak zwanych plików cookies i innych technologii (np. Pikseli, kodów SDK).  Korzystamy z wyżej wymienionych technologii w celu zwiększenia efektywności i personalizacji Strony.

7.1. Co to są pliki cookie? 

Cookie to niewielki fragment tekstu wysyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze użytkownika przez jego przeglądarkę internetową podczas przeglądania.

7.2. Z jakich plików cookie korzystamy?

Na naszej Stronie korzystamy z: 

  1. niezbędnych plików cookies – są one niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji Strony,
  2. analitycznych plików cookies – te pliki cookie pozwalają nam analizować ilość wejść użytkownika na stronę i dostosowywać w ten sposób funkcjonalność czatu,
  3. marketingowych plików cookies – dzięki nim możemy dostosowywać naszą treść marketingową

7.3. Jak zarządzać plikami cookie?

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, sposobu zarządzania nimi lub ich usunięcia, mogą Państwo odwiedzić stronę: allaboutcookies.org lub zapoznać się z zakładką pomocy w przeglądarce. W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera lub Chrome możliwy jest wybór, które pliki cookie akceptują Państwo, a których nie. Mogą Państwo również skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce, aby znaleźć niezbędne ustawienia. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na korzystanie z technicznych plików cookie lub funkcjonalnych plików cookie, niektóre funkcje oferowane przez Stronę nie będą działały prawidłowo.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Stale rozwijamy naszą Stronę, więc niniejsza Polityka prywatności może być co jakiś czas aktualizowana. Zmiany w polityce wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. O ważnych zmianach poinformujemy Państwa również poprzez dodatkowe ogłoszenie wyświetlane na Stronie. Poprzednie wersje Polityki prywatności będą publikowane na naszej Stronie.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna