Nasi Eksperci

Przemysław Rybka

Radca Prawny, partner kancelarii KOLEGIAl

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami obsługi prawnej i compliance w wiodących instytucjach finansowych w Polsce: zakładach ubezpieczeń działających na rynku bancassurance, domu maklerskim i towarzystwie funduszy inwestycyjnych – należących do grup kapitałowych jednego z największych banków w Polsce. Odpowiadał tam za zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w obszarze spraw sądowych i umów z konsumentami. 

Doświadczenie w pracy jako in-house łączy z wieloletnią praktyką prowadzoną w ramach własnej kancelarii prawnej. Do jego specjalizacji należy prawo rynku finansowego. Posiada szerokie kompetencje w obsłudze zarówno klientów korporacyjnych, jak i osób fizycznych.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Uczestnik wielu konferencji, w tym z zakresu prawa bankowego i konsumenckiego. Płynnie porozumiewa się i pracuje w języku angielskim. 

dr Aleksander Raczyński

Radca prawny, partner i współzałożyciel kancelarii KOLEGIAL

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji U.A.M. w Poznaniu. Stypendysta na Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Stypendium Rządu Francuskiego) oraz na Université de Rennes 1. Laureat IX edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych – I nagroda w kategorii: prace doktorskie. Uhonorowany nagrodą im. Profesora Tadeusza Sangowskiego „Debiut ubezpieczeniowy” przyznaną przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w 2010 r.. Autor ponad czterdziestu publikacji naukowych, w tym m. in. monografii „Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.”, Warszawa 2010 oraz współautor Komentarza do Kodeksu cywilnego pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016. 

W działalności naukowej oraz zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem umów, rynku finansowego oraz zabezpieczeń wierzytelności. W swojej praktyce zawodowej  prowadził kilkaset procesów sądowych, doradzał Klientom w zakresie sporów z bankami, w tym dotyczących opcji walutowych, reprezentował też wiodącego dystrybutora prasy w negocjacjach dotyczących zmiany wiodącego banku.

Łączy wieloletnie doświadczenia naukowe i dydaktyczne z praktyką zdobytą w czasie aplikacji sędziowskiej oraz pracy dla jednej z największych kancelarii prawnych w kraju.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna