Odszkodowania

Odszkodowania w transporcie

Wspomagamy firmy transportowe w uzyskaniu odszkodowań za szkody w transporcie – krajowym i
międzynarodowym.

Odszkodowania w rolnictwie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie podmiotów z sektora rolno-spożywczego w uzyskaniu należnych odszkodowań. Od wielu lat świadczymy obsługę prawną dla tej branży.

Szkody komunikacyjne

Wspomagamy poszkodowanych w uzyskaniu odszkodowań za szkody komunikacyjne w kraju i za
granicą. Współpracujemy w tym zakresie także z zagranicznymi kancelariami w wielu krajach Europy.

Zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną poszkodowanych. Pomagamy w ustaleniu rodzajów i wysokości należnych świadczeń oraz podmiotów zobowiązanych do ich wypłaty. Wspieramy w udokumentowaniu i wykazaniu roszczeń a następnie ich dochodzeniu.

Obsługa prawna podmiotów działających na rynku ubezpieczeń

Obsługa prawna zakładów ubezpieczeń

Prace Kancelarii w ramach specjalizacji prawa ubezpieczeń zarządzane są przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej ubezpieczycieli.

Obsługa prawna brokerów i agentów ubezpieczeniowych

Prace Kancelarii w ramach specjalizacji prawa ubezpieczeń zarządzane są przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej ubezpieczycieli.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna