Opinie naszych klientów

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki joint venture utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. i Aviva International Insurance Ltd. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w obszarze współpracy banków z ubezpieczycielami na rynku polskim. Świadczymy ochronę ubezpieczeniową w zakresie szeregu produktów, oferowaną głównie w kanale bancassurance.

Spółki współpracują z Kancelarią Kolegial od 2012 roku w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Kolegial charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem. Kancelaria jest ekspertem prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego, w tym bancassurance. Potrafi właściwie łączyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu w sposób elastyczny i proaktywny proponuje rozwiązania stanowiące odpowiedź na rzeczywiste potrzeby biznesowe. Wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym, ale także dyspozycyjnością, zaangażowaniem i terminowością

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi pomocy prawnej Kancelarii Kolegial. 

Krzysztof Charchula –  Prezes Zarządu

Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. współpracuje z Kancelarią Kolegial od 2013 roku. Współpraca ta obejmuje doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianej problematyki bancassurance, w tym także działań dostosowawczych do wymogów wynikających z aktów prawnych organów nadzoru

Usługi świadczone przez Kancelarię cechują się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym wynikającym z połączenia doświadczenia zawodowego oraz działalności naukowej Kancelarii. Podkreślenia wymaga w tym kontekście umiejętność szerokiego spojrzenia na powierzane Kancelarii zagadnienia prawne, umożliwiająca uwzględnienie skali prowadzonej przez nas działalności. Doceniamy także zaangażowanie oraz terminowość w zakresie powierzanych Kancelarii zadań

Kancelaria Kolegial jest solidnym i rzetelnym partnerem gwarantującym profesjonalne doradztwo w dziedzinie bancassurance. 

Andrzej Dworczak – PROKURENT EVEREST FINANSE Sp. z o.o.

Pepco Poland Sp. z o.o. tworzy europejską sieć dyskontów, oferującą odzież oraz produkty gospodarstwa domowego w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Chorwacji. Sieć ta obejmuje obecnie ponad tysiąc sklepów, zatrudnia ponad 9 tysięcy pracowników, zaś prowadzone w jej ramach sklepy odwiedza ponad 8 milionów klientów miesięcznie

Pepco Poland Sp. z o.o. jest zarazem częścią południowoafrykańskiego holdingu Pepkor, prowadzącego działalność w Afryce, Australii i Europie, zatrudniającego ponad 38 tysięcy pracowników oraz zarządzającego ponad 4 tysiącami sklepów.

Pepco Poland Sp. Z 0.0. Współpracowała z Kancelarią Kolegial między 2008 a 2013 rokiem. Współpraca ta obejmowała kompleksową obsługę zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapewnienia praw do nieruchomości. Kancelaria Kolegial pomógła nam w ustandaryzowaniu zawieranych przez Spółkę umów najmu, wsparł Spółkę w przygotowywaniu umów dotyczących kilkudziesięciu lokali użytkowych, zapewniał obsługę prawną procesu negocjowania oraz wykonywania umów w tym także obsługę prawną sporów sądowych. Obsługa ta świadczona była w języku polskim i angielskim. 

Kancelaria Kolegial wykazywała się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w realizację powierzanych jej zadań. Cechuje ją przy tym umiejętność łączenia wiedzy prawniczej, doświadczenia zawodowego oraz dobrej organizacji pracy, co jest szczególnie istotne w obsłudze dużych struktur, jaką jest Pepco Poland Sp. z o.o.. Kancelaria Kolegial jest bez wątpienia partnerem godnym zaufania. 

Marcin Stanko –  CZŁONEK ZARZĄDU

Cieszę się, że zleciłem prowadzenie mojej sprawy o odszkodowanie Kancelarii KOLEGIAL. Dzięki ich pomocy uzyskałem świadczenie kilkakrotnie wyższe niż pierwotnie proponował ubezpieczyciel. Pomogli mi nie tylko w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy (i to z różnych tytułów, o których nie zdawałem sobie sprawy), ale także z ubezpieczenia NNW i grupowego

Paweł Wszołek

Cher Docteur Raczyński, 

En ma qualité de Président de Institut de Droit Européen de la Circulation, je veux vous remercier de votre participation aux XVIIèmes Journées Européennes qui se sont déroulées les 6 et 7 octobre dernier à Varsovie

Votre intervention sur le point de vue polonais dans l’atelier « Accident avec un véhicule autonome approches de solution ? », de qualité et de grande hauteur de vue et dont lobjectivité mesurée, non polémique ni critique vis à vis des institutions nationales ou internationales, a contribué grandement au succès de ces rencontres. 

Les aspects évoqués lors de l’atelier auquel vous participiez, sont en parfaite harmonie avec les principes de notre Institut. En effet, l’esprit dans lequel lIDEC veut continuer d’oeuvrer et qui est sa raison d’être, est celui de débats techniques, pratiques et juridiques destinés aux praticiens européens, toutes origines confondues (assureurs, avocats institutions, ....), visant à une meilleure harmonisation européenne. 

Vous remerciant à nouveau pour votre participation, je vous prie de croire à lexpression de mes sentiments les meilleurs

Dr. Hélène Béjui-Hugues – Président

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna