Odszkodowania w rolnictwie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie podmiotów z sektora rolno-spożywczego w uzyskaniu należnych odszkodowań. Od wielu lat świadczymy obsługę prawną dla tej branży, a nasz partner sam współprowadzi spore gospodarstwo rolne, aktywnie działa w organizacjach rolniczych. Bardzo dobrze znamy ten sektor i jego potrzeby oraz ryzyka. Pomogliśmy już wielu rolnikom w uzyskaniu istotnie wyższych świadczeń m.in. w następujących rodzajach szkód:

1) szkody w uprawach (np. na skutek nawałnic, gradobicia, pożaru, wymarznięcia, suszy, bytowania dzikich zwierząt);

2) szkody w pojazdach i maszynach (np. na skutek pożaru, kradzieży, wypadku, wichury);

3) szkody w budynkach, budowlach i wyposażeniu (np. na skutek działania sił przyrody, ognia, zalania, awarii, przepięcia sieci elektroenergetycznej);

4) szkody dotyczące zwierząt hodowlanych (np. na skutek zdarzeń losowych, awarii, z winy dostawców i usługobiorców – w tym dostawców pasz i dodatków paszowych, nienależytej opieki weterynaryjnej);

5) doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku.

Oferujemy

‣ doradztwo i reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym – przed ubezpieczycielem;

‣ prowadzenie sporów sądowych dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody w rolnictwie;

‣ doradztwo i reprezentację podczas szacowania szkód w uprawach – przed zespołem szacującym szkody, organem gminy, dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego;

‣ doradztwo i reprezentację przed Rzecznikiem Finansowym, Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody w rolnictwie;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej;

‣ szkolenia i wykłady dotyczące prawa regulującego sektor rolno-spożywczy.

Nasze artykuły

Wygrana w sporze o odszkodowanie z ubezpieczenia upraw rolnych

Interpretacja niejednoznacznych zapisów w umowach ubezpieczenia

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego za nierzetelne doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Pozostałe

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna