Obsługa prawna zakładów ubezpieczeń

Prace Kancelarii w ramach specjalizacji prawa ubezpieczeń zarządzane są przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego a także działalności naukowej w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Oferujemy

‣ zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami (Compliance) ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji i Wytycznych organów nadzoru;

‣  konstruowanie oraz analizę zgodności z prawem ogólnych warunków ubezpieczeń;

‣ konstruowanie oraz analizę zgodności z prawem programów ubezpieczeniowych;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej;

‣ stały monitoring zmian prawnych w obrębie prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa spółek;

‣ szkolenia i wykłady dotyczące poszczególnych zagadnień prawa ubezpieczeń gospodarczych; 

‣ bieżącą obsługę korporacyjną.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna