Obsługa prawna brokerów i agentów ubezpieczeniowych

Prace Kancelarii w ramach specjalizacji prawa ubezpieczeń zarządzane są przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego a także działalności naukowej w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Oferujemy

‣ zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami (Compliance)  ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji i Wytycznych organów nadzoru;

‣ bieżącą obsługę korporacyjną pośredników ubezpieczeniowych;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu odpowiedzialności cywilnej pośrednika ubezpieczeniowego;

‣ prowadzenie sporów sądowych dotyczących istnienia oraz zakresu odpowiedzialności cywilnej pośrednika ubezpieczeniowego;

‣ stały monitoring zmian prawnych w obrębie prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa spółek;

‣ szkolenia i wykłady dotyczące poszczególnych zagadnień prawa ubezpieczeń gospodarczych; 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna