Samochód zastępczy z OC sprawcy

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Wiedza o możliwości uzyskania odszkodowania za uszkodzenie samochodu z polisy OC sprawcy może już zostać uznana za powszechną. Coraz więcej poszkodowanych wie również o możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego i pokrycia kosztów najmu przez Towarzystwo ubezpieczające sprawcę wypadku. Co istotne, nie wszystkie koszty podlegają jednak zwrotowi.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że poszkodowany powinien wynająć pojazd o zbliżonym standardzie do pojazdu, który uległ uszkodzeniu w wypadku. Dodatkowo czas najmu pojazdu zastępczego powinien wynikać z rzeczywistych potrzeb – na przykład z oczekiwania na oględziny pojazdu przez ubezpieczyciela, zamówienie części przez warsztat oraz czas naprawy uszkodzonego samochodu. 

Istotną kwestią jest również stawka, za jaką poszkodowany wynajmuje pojazd zastępczy. Na rynku funkcjonuje wiele wypożyczalni samochodów, a stosowane przez nie stawki są bardzo zróżnicowane. Niektóre wypożyczalnie oferują bezgotówkowy najem samochodu z polisy OC sprawcy. Pomimo, że poszkodowany nie płaci w takiej sytuacji za najem pojazdu, powinien jednak zwrócić uwagę na stawki stosowane przez taką wypożyczalnię.

Sądy orzekające w procesach dotyczących odszkodowania za najem pojazdu zastępczego zwracają uwagę, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje „celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego”. Ponadto w orzecznictwie sądowym podnoszona jest kwestia na obowiązku wierzyciela (w tym wypadku poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym) zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów. Wobec tego stawka najmu pojazdu zastępczego nie powinna być zbyt wysoka i przekraczać stawek rynkowych.

Co w sytuacji, gdy w trakcie lub po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel proponuje poszkodowanemu wynajęcie auta zastępczego we współpracującej z nim wypożyczalni? Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. akt: III CZP 20/17) wskazał, że jeżeli istotne warunki wynajmu proponowanego przez ubezpieczyciela (we współpracy z przedsiębiorcą wynajmującym pojazdy) czynią zadość potrzebie ochrony uzasadnionych potrzeb poszkodowanego, nie ma podstaw, by obciążać osoby zobowiązane do naprawienia szkody wyższymi kosztami związanymi ze skorzystaniem przez poszkodowanego z droższej oferty. Oznacza to, że ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, które są wyższe niż koszt najmu w wypożyczalni współpracującej z ubezpieczycielem. Należy się zatem liczyć z sytuacją, w której ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztu najmu pojazdu zastępczego w pełnej wysokości. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna