Stłuczka z obcokrajowcem

Stłuczka z obcokrajowcem

Kolizja z innym pojazdem to źródło stresu i kosztów związanych z koniecznością naprawy samochodu. Jeżeli sprawcą stłuczki jest inny kierowca, poszkodowany może skorzystać z jego polisy OC i naprawić swój pojazd, obciążając kosztami ubezpieczyciela. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą? Z pomocą przychodzi System Zielonej Karty, który ma na celu umożliwienie poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pozyskania należnego im odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą.

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory lub Serbii mogą (ale nie muszą) posiadać przy sobie międzynarodowy dowód ubezpieczenia OC – Zieloną Kartę. W razie wypadku należy spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy szkody oraz wykonać zdjęcie Zielonej Karty lub spisać jej numer i nazwę ubezpieczyciela. Nazwa ubezpieczyciela oraz numer polisy powinny również zostać wskazane w notatce Policji (o ile była obecna na miejscu zdarzenia). Jeżeli uczestnicy kolizji nie zdecydowali się na wezwanie Policji na miejsce zdarzenia, warto umieścić powyższe informacje w oświadczeniu  dotyczącym okoliczności wypadku.

Wiedza o nazwie towarzystwa, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy, umożliwia wyszukanie na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tak zwanego korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela i zgłoszenie mu szkody w pojeździe. Korespondent to przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela, który prowadzi proces likwidacji szkody wyrządzonej przez kierującego posiadającego ważne ubezpieczenie OC zagranicznego ubezpieczyciela. 

Jeżeli w wyszukiwarce korespondentów na stronie internetowej PBUK nie ma korespondenta danego towarzystwa lub poszkodowany nie zna nazwy ubezpieczyciela sprawcy wypadku, należy zgłosić szkodę do PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. 

Co w sytuacji, gdy korespondent zagranicznego ubezpieczyciela odmówi wypłaty odszkodowania bądź przyzna je w zbyt niskiej wysokości? Odszkodowania można dochodzić na drodze sądowej, ale powództwo powinno być skierowane wyłącznie przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych a nie przeciwko korespondentowi zagranicznego ubezpieczyciela (likwidującemu szkodę).

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna